Értékelési szempontok

50% Design

20% Kreativitás, újszerűség

30% Használhatóság (UX szempontból kiemelkedő megoldások)

 

A pályaműként beadott design-ok ötletessége, kreativitása és eredetisége, a kivitelezés vizuális minősége (layout, tördelés, tipográfia, kép- és színhasználat, formavilág, stb.); valamint annak illeszkedése a márka céljaihoz és koncepciójához.

Televíziós műsorarculati elemek esetén a felhasznált vizuális elemek (főcím, vizuális és hangeffektek, animációk, stb.) látványa, ötletessége és kivitelezése; valamint, hogy a vizuális elemek mennyire vannak összhangban a műsor koncepciójával, céljával.

Televíziós stúdióberendezések esetén annak látványvilága, ötletessége és kivitelezése; valamint, hogy a vizuális elemek mennyire vannak összhangban a műsor koncepciójával, céljával.

Service design kategóriában:

A teljes service design folyamat áttekintése, különös tekintettel a projekt során feltárt és megoldott problémarendszer nehézsége, komplexitása, az alkalmazott módszertani háttér (kutatások, metodológiák) szakmai megalapozottsága és felhasználási módja; a kidolgozott megoldások alapossága és ötletessége, azok gyakorlati alkalmazhatósága; a service design projekt végeredménye, annak hatásai az ügyfél folyamataira, működésére, üzleti eredményeire.

Főtámogató:

 

Kapcsolat:

Székeli Dalma
szekeli.dalma@pphmedia.hu