NEVEZÉSI DÍJ

39 900 Ft + ÁFA/nevezés (bruttó 50 673 Ft),
a harmadik nevezéstől 34 900 Ft + ÁFA/nevezés (bruttó 44 323 Ft).

Diák nevezés: 3 900 Ft + ÁFA/nevezés (bruttó 4953 Ft)

Figyelem! Hosszabbítás utáni nevezési díj: 49 900 Ft + ÁFA/nevezés
 

PÁLYÁZÓK KÖRE

Az RGB Awardra pályázhat bármilyen Magyarországon bejegyzett cég, tervezőiroda, kommunikációs ügynökség, illetve grafikusi, tervezői tevékenységet folytató magánszemély. Pályázatot nyújthat be bármely magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója vagy hallgatói csoportja vagy felsőfokú tanulmányokat folytató diák vagy diákok csoportja.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

Olyan munkákat várunk, amelyek 2017.07.01. és 2019.08.30. között kerültek a nyilvánosság elé Magyarországon. Termékek esetén a forgalomba kerülés, arculatok és médiatermékek esetén a publikálás, event design esetén az esemény megvalósulásának időpontja, service design megoldások esetén a szolgáltatás elindulásának vagy átalakításának az időpontja a mérvadó.

PÁLYÁZATI ANYAGOK ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Az elektronikus nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával küldhető el a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz. A pályázó garantálja, hogy a nevezési űrlapon megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. Az RGB 2019 díjainak kihirdetése a jelentkezési űrlapon megadott adatok (pályázó, társpályázó, megbízó) alapján történik.

A. Arculat, branding

Kötelező az arculati elemeket, logót bemutató minimum három különböző kép (JPG formátumban) feltöltése, tovább javasolt a vizuális és tartalmi koncepció rövid leírása/bemutatása szöveges (maximum 3000 leütés, .docx) vagy case study videó (maximum 3 perc, MP4), esetleg prezentáció (maximum 10 dia, PDF vagy PPT) formájában.

Személyes zsűrizéshez a megvalósult arculati elemek (céges kiadványok, névjegyek, stb.) beküldése is lehetséges, amennyiben azt mérete és szállíthatósága lehetővé teszi..

B. Csomagolásdesign

Online zsűrizéshez kötelező a csomagolást vagy koncepciót bemutató minimum három különböző kép (JPG formátumban) feltöltése, tovább javasolt a vizuális és tartalmi koncepció rövid leírása/bemutatása szöveges (maximum 3000 leütés, .docx) vagy case study videó (maximum 3 perc, MP4), esetleg prezentáció (maximum 10 dia, PDF vagy PPT) formájában.

Személyes zsűrizéshez a megvalósult termékcsomagolás vagy termék beküldése is javasolt, amennyiben azt mérete és szállíthatósága lehetővé teszi.

C. Médiadesign

A médiaterméket, annak vizuális elemeit bemutató minimum három különböző kép (JPG formátumban) vagy videó (maximum 3 perc, MP4), esetleg prezentáció (maximum 10 dia, PDF vagy PPT) feltöltése, digitális megoldások esetén azok online elérhetősége linkek formájában. Javasolt továbbá a tartalmi koncepció rövid leírása/bemutatása szöveges (maximum 3000 leütés, .docx) vagy szintén videó/prezentáció formájában.

D. Print design

Online zsűrizéshez a kiadvány, médiatermék, koncepció vizuális elemeit bemutató minimum három különböző kép (JPG formátumban) vagy videó (maximum 3 perc, MP4), esetleg prezentáció (maximum 10 dia, PDF vagy PPT) feltöltése a követelmény. Javasolt továbbá a tartalmi koncepció rövid leírása/bemutatása szöveges (maximum 3000 leütés, docx, pdf) vagy szintén videó/prezentáció formájában.

Személyes zsűrizéshez a megvalósult médiatermék beküldése is javasolt, amennyiben azt mérete és szállíthatósága lehetővé teszi (1037 Budapest Montevideo u. 3/B).

E. Event design

Online zsűrizéshez a helyszín, kitelepülés, stand, installáció vizuális elemeit bemutató minimum három különböző kép (JPG formátumban) vagy videó (maximum 3 perc, MP4), esetleg prezentáció (maximum 10 dia, PDF vagy PPT) feltöltése a követelmény. Javasolt továbbá a kreatív koncepció rövid leírása/bemutatása szöveges (maximum 3000 leütés, .docx) vagy szintén videó/prezentáció formájában.

Személyes zsűrizéshez lehetőség van a megvalósult installáció beküldésére, amennyiben azt mérete és szállíthatósága lehetővé teszi (1037 Budapest Montevideo u. 3/B).

F. Service design

Ebbe a kategóriába kommunikációs, márkaépítési, értékesítési célokat vagy ügyfélélmény növelést is szolgáló service desing, azaz szolgáltatástervezési megoldásokat várunk, szektortól és vállalatmérettől függetlenül.

A megoldás bemutatását, koncepció leírást szöveges (docx, pdf, maximum 8000 leütés) vagy prezentáció (maximum 50 dia, PDF vagy PPT) formátumban várjuk. A koncepció leírása mellé a service design megoldás elemeit, helyszíneit, folyamatát bemutató képek, infografikák (JPG), kutatási adatok (xls) és videók (MP4) csatolása is javasolt az anyaghoz.

A service design koncepció bemutatásának tartalmaznia kell a következő elemeket, információkat:

- a megoldandó probléma bemutatása, háttere
- az ügyféltől kapott brief, feladat
- célcsoport és a folyamat végére kitűzött célok
- a teljes service design folyamat menetének leírása és bemutatása a kezdeti lépésektől, feltáró kutatásoktól a projekt lezárásáig, az esetleges vakvágányokkal, finomhangolásokkal egyetemben
- a folyamat során alkalmazott kutatások és módszertani elméletek
- a service design projekt végeredménye, annak hatásai az ügyfél folyamataira, működésére, üzleti eredményeire

Nevezésekhez tartozó tárgyak beküldési határideje: 2019. szeptember 20.

Nevező adatai

Kérjük, azt a nevet írjátok be, amely a kommunikációs anyagokban szerepeljen.

Nevezés adatai

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet az RGB 2019 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és pályázati anyagok a verseny után a PPH archívumában maradnak.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja

Együttműködő partnereink:

 

 

Kapcsolat:

Mohai Fanni
mohai.fanni@pphmedia.hu
+3614304518