NEVEZÉSI DÍJAK

Alap nevezési határidőig:
29 900 Ft + ÁFA/nevezés, a harmadik nevezéstől 24 900 Ft + ÁFA/nevezés

Hosszabbított nevezési határidőig:
39 900 Ft + ÁFA/nevezés

Diák nevezés: ingyenes! (nappali iskolalátogatási igazolás kötelező)

Az LG támogatásának köszönhetően a freelancerek és mikrovállalkozások részére:
a tavalyi 10 000 Ft helyett csak 4 900 Ft + ÁFA/nevezés

 

Nevezési határidő: 2020.10.30.


Nevezési díj befizetés:
A nevezési űrlap alapján kiállított átutalásos számlát e-mailben küldjük. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik be 2020.11.12-ig, a pályamunka nem kerül elbírálásra.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Az RGB Awardra pályázhat bármilyen Magyarországon bejegyzett cég, tervezőiroda, kommunikációs ügynökség, illetve grafikusi, tervezői tevékenységet folytató magánszemély. Pályázatot nyújthat be bármely magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója vagy hallgatói csoportja vagy felsőfokú tanulmányokat folytató diák vagy diákok csoportja.

Freelancerek és mikrovállalkozások

A versenyre a meghirdetett kedvezményes áron pályázhat minden számlaképes freelancer és olyan mikrovállalkozás, melynek éves árbevétele nem haladja meg a 20 millió forintot. Az így beérkező pályázatok esetében a megbízó ügyfeleket, ügynökségeket nem lehet társpályázóként feltüntetni.

A KKV és/vagy multinacionális vállalatnak készült pályamunkák esetén a vállalatnak szükséges neveznie.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

Olyan munkákat várunk, amelyek 2019.08.30. és 2020.08.31. között kerültek a nyilvánosság elé Magyarországon. Termékek esetén a forgalomba kerülés, arculatok és médiatermékek esetén a publikálás, event design esetén az esemény megvalósulásának időpontja, service design megoldások esetén a szolgáltatás elindulásának vagy átalakításának az időpontja a mérvadó.

Kivételt képezdiák kategória, amelyben tervkoncepciók (nem megvalósult, egyetemi feladatként) kerülhetnek nevezésre, valamint azok az anyagok, amelyek eredetileg a fent jelzett időpontban kerültek volna nyilvánosság elé, tehát a Covid-19 miatt elmaradt események később megvalósuló vagy átalakított projektjeit is várjuk azzal a feltétellel, hogy a 2021-es RGB-n nem lehet újra nevezni őket.

PÁLYÁZATI ANYAGOK ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Az elektronikus nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával küldhető el a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz. A pályázó garantálja, hogy a nevezési űrlapon megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. Az RGB 2020 díjainak kihirdetése a jelentkezési űrlapon megadott adatok (pályázó, társpályázó, megbízó) alapján történik.

Minden kategóriára vonatkozóan (kivéve Service design):

Kötelezően feltöltendő anyagok

  • három különböző kép (JPG formátumban) feltöltése.
  • a vizuális és tartalmi koncepció rövid leírása/bemutatása szöveges (maximum 3000 leütés,.docx),
  • digitális megoldások esetén azok online elérhetősége linkek formájában.

További kiegészítő feltöltendő anyagok

  • (case study) videó (maximum 3 perc, MP4)
  • prezentáció (maximum 10 dia, PDF vagy PPT) feltöltése

Megvalósult munkák beküldése

  • Személyes zsűrizéshez lehetőség van a megvalósult munkák beküldésére a pályázati időszak lezárultáig, amennyiben a munkák mérete és szállíthatósága ezt lehetővé teszi (PPH MEDIA, 1037 Budapest Montevideo u. 3/B).

Service design kategóriában:

A megoldás bemutatását, koncepció leírást szöveges (docx, pdf, maximum 8000 leütés) vagy prezentáció (maximum 50 dia, PDF vagy PPT) formátumban várjuk. A koncepció leírása mellé a service design megoldás elemeit, helyszíneit, folyamatát bemutató képek, infografikák (JPG), kutatási adatok (xls) és videók (MP4) csatolása is javasolt az anyaghoz.

A service design koncepció bemutatásának tartalmaznia kell a következő elemeket, információkat:

- a megoldandó probléma bemutatása, háttere
- az ügyféltől kapott brief, feladat
- célcsoport és a folyamat végére kitűzött célok
- a teljes service design folyamat menetének leírása és bemutatása a kezdeti lépésektől, feltáró kutatásoktól a projekt lezárásáig, az esetleges vakvágányokkal, finomhangolásokkal egyetemben
- a folyamat során alkalmazott kutatások és módszertani elméletek
- a service design projekt végeredménye, annak hatásai az ügyfél folyamataira, működésére, üzleti eredményeire

 

Nevezésekhez tartozó tárgyak beküldési határideje: 2020.11.12.

Nevező adatai

Kérjük, azt a nevet írjátok be, amely később a kommunikációs anyagokban is szerepelni fog.
Vállalkozásoknak kitöltése kötelező.

Nevezés adatai

Az itt feltüntetett nevezési díj összegében nem szerepel a freelancer/mikrovállalkozás kedvezmény, amely majd utólag, a véglegesen benyújtott és lezárt pályázati anyag összegzésekor kerül elszámolásra.
Minden fő és alkategóriába illő, nem megvalósult, de a kiírásban meghatározott időszakban elkészült, kész tervkoncepciókat várjuk aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatóktól. (Nappali iskolalátogatási igazolás kötelező)

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet az RGB 2020 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és pályázati anyagok a verseny után a PPH archívumában maradnak.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállalkozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.

Főtámogató:

 

Kapcsolat:

Székeli Dalma
szekeli.dalma@pphmedia.hu